Privacybeleid

Deze post is ook beschikbaar in: en de

[Vc_row]

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons.Wij waarderen uw vertrouwen en zetten zich in voor de bescherming en de bescherming van alle persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit document, dat we van tijd tot tijd, beschrijft hoe we deze gebruiken en uw persoonlijke gegevens te verwerken en hoe we gebruik van cookies. Het vertelt je ook hoe kunt u contact met ons op als u vragen over uw persoonlijke gegevens. Wij zijn zeer verheugd dat u interesse hebben getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van ons bedrijf. Het gebruik van de internetpagina’s van de website is het mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; maar als een betrokkene wil speciale diensten enterprise gebruiken via onze website, verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk geworden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking,

U kunt meer informatie over onze huidige veiligheidsmaatregelen te bekijken op onze website onder Trust @ ACT.

Wij leveren diensten via onze websites en via andere online platforms zoals websites partners’ en social media. De informatie die volgt is van toepassing op al deze platforms.

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid (Datenschutzerklärung.Durch) gebruik van onze site, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven.

Onze website kan in het algemeen worden bezocht zonder registratie. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelingen van toepassing op deze website mogelijk gemaakt door een vrijwillige basis. Alle gegevens die alleen door uw uitdrukkelijke toestemming. Door middel van deze verklaring van gegevensbescherming, zou onze onderneming graag aan het grote publiek van de aard, omvang, en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken van op de hoogte. Bovendien worden de betrokkenen op de hoogte door middel van deze verklaring van gegevensbescherming, van de rechten waarop zij recht hebben.

Als de controller, hebben we een groot aantal technische en organisatorische maatregelen te nemen om de meest complete bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website te verzekeren geïmplementeerd. Echter, kan op internet gebaseerde data transmissies in principe leemten in de beveiliging, zodat absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden, elke betrokkene vrij om persoonsgegevens doorgeven aan ons via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Definities

De verklaring van gegevensbescherming van ons bedrijf is gebaseerd op de termen die worden gebruikt door de Europese wetgever voor de vaststelling van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevens verklaring bescherming moet leesbaar en begrijpelijk voor het grote publiek, evenals onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uit te leggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we onder meer als volgt:

 1. a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ( “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, met name aan de hand van een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of één of meer factoren die het fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. b) onderwerp Gegevens

Betrokkene is geen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt door de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 1. c) Verwerking

Processing is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of stellen persoonlijke gegevens, al dan niet langs geautomatiseerde weg, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, beperking, uitwissen of vernietigen.

 1. d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel in de toekomst te beperken de verwerking ervan.

 1. e) Profiling

Profiling elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om te analyseren of aspecten met betrekking tot voorspellen dat de prestaties van de natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 1. f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van gegevens op een zodanige wijze dat de gegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifiek onderwerp gegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart gehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 1. g) controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

Controller of controller die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat, alleen of samen met anderen, het doel van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; waarbij het doel en de middelen van de verwerking worden bepaald door de Unie of wetgeving van de lidstaten, kan de controller of de specifieke criteria voor diens benoeming worden voorzien door de Unie of de lidstaten de wet.

 1. h) Processor

Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat persoonsgegevens verwerkt namens de controller.

 1. i) Ontvangers

Ontvanger een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie, waarop de persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of een derde partij of niet. Echter, kunnen overheidsinstanties die persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met de Unie of de lidstaten wet zal niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de overheid moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

 1. j) Third party

Third party is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, controller, processor en personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 1. k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene wordt elke vrije, specifieke, op de hoogte en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene, waardoor hij of zij, door middel van een verklaring of door een duidelijke positieve actie, betekent akkoord met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar .

Naam en adres van de controller

Controller voor de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere wetten ter bescherming van gegevens in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen die van toepassing met betrekking tot de bescherming van gegevens is:

Funduro Tours

Mier. Crta. de Turre Los Gallardos # 26

04280 Los Gallardos

Spanje

Telefoon: +34950069198

E-mail: [email protected]

Website: www.fundurotours.de

 

Privacy

Wat voor soort van persoonlijke informatie gebruiken we?

Wanneer u een reservering te maken, wordt u gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, de namen van de gasten die reizen met u en uw voorkeuren voor uw verblijf.

Om het gemakkelijker maken om uw reservering te beheren, kunt u een gebruikersaccount openen. Hiermee kunt u uw persoonlijke instellingen op te slaan, te beoordelen eerdere boekingen en beheren toekomstige reserveringen.

Wanneer u onze website bezoekt, zelfs als u niet beschikt over een reservering te maken, kunnen we bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, of de browser en informatie over het besturingssysteem van uw computer, versie van de applicatie, de taalinstellingen en pagina’s die is gebleken dat zij verzamelen u. Als u gebruik maakt van een mobiel apparaat, kunnen we ook gegevens die uw mobiele apparaat wordt geïdentificeerd, apparaat-specifieke instellingen en kenmerken en breedtegraad / lengtegraad gegevens te verzamelen.

We kunnen ook informatie over u ontvangen als u gebruik maken van bepaalde sociale media services.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze security plugin verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem roept de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server log-bestanden. Verzameld kan (1) het type browser en uitvoeringen worden gebruikt, (2) het besturingssysteem van de ontsluitingssysteem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem onze website (zogenaamde verwijzers) bereikt, (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) het internet service provider van het ontsluitingssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, heeft onze plugins of diensten zoals Google Analytics geen conclusies over de betrokkene te tekenen. In plaats daarvan wordt deze informatie nodig is om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) het optimaliseren van de inhoud van onze website, alsmede de reclame, (3) zorgen voor de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en de website van de technologie op lange termijn en (4) bieden wetshandhavingsinstanties met de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyber-aanval. Daarom is de veiligheid plugins we maken gebruik van analyses anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel het vergroten van de bescherming en beveiliging van gegevens van onze onderneming, en om een ​​optimaal niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens die wij verwerken waarborgen.

Registratie op onze website

Onze website vereist geen registratie, het is vrijwillig. De betrokkene heeft de mogelijkheid om te registreren op de website van de controller met de vermelding van de persoonsgegevens. Die gegevens naar de controller verzonden wordt bepaald door de respectievelijke invoervenster voor de registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene ingevoerd worden verzameld en uitsluitend opgeslagen voor intern gebruik door de controller, en voor zijn eigen doeleinden. De controller kan overdracht verzoeken om één of meer processors (bijvoorbeeld een pakketdienst), die ook gebruik maakt van persoonsgegevens voor een interne doel dat te wijten is aan de controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, het IP-adres toegewezen door de Internet Service Provider (ISP) en wordt gebruikt door de betrokkene-datum en tijd van de registratie worden ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om het misbruik van onze diensten te voorkomen, en, indien nodig, om het mogelijk maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre het opslaan van deze gegevens moet de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting van de gegevens door te geven, of indien de overdracht dient het doel van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van de persoonsgegevens, is bedoeld om de controller in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten die alleen voor geregistreerde gebruikers aan te bieden als gevolg van de aard van de zaak in kwestie aan te bieden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonsgegevens opgegeven tijdens de registratie op elk moment wijzigen of te hebben ze volledig verwijderd uit de gegevens op van de controller.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal, op elk gewenst moment, informatie te verstrekken op verzoek aan de betrokkene met betrekking tot wat persoonlijke gegevens worden opgeslagen over de betrokkene. Bovendien moet de verantwoordelijke te corrigeren of persoonlijke gegevens verwijderd op verzoek of aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke verplichtingen opslag. Het geheel van de werknemers van de controller zijn beschikbaar om de betrokkene in dit opzicht als contactpersonen.

Hoe kunnen we verzamelen, gebruiken en uw persoonlijke gegevens delen?

Wij slaan de gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen.
Wij bewaren de gegevens vereist volgens de handels- en belastingwetgeving voor de wettelijk voorgeschreven termijnen, gewoonlijk tien jaar (zie §257 HGB, §147 AO).
De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen worden geschrapt zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er geen duidelijke conclusie is getrokken.

 • Reserveringen: Eerst en vooral, uw persoonlijke gegevens gebruiken we om te voltooien en te beheren van uw online reservering en stuurt gegevens van uw reservering naar de accommodatie die u hebt geboekt. Dit wordt gedaan door middel van onze derden boeking service die geen informatie bevat op te slaan. ZIE GDPR voor meer informatie.
 • Klantenservice: Wij bieden internationale klantenservice 24/7 van onze lokale kantoren in meer dan 4 talen. Het delen van je gegevens met onze wereldwijde klantenservice zorgt voor een snelle reactie wanneer u ons nodig heeft – met inbegrip van het helpen van u een geschikte diensten en alle vragen die u zou kunnen hebben over uw reservering te vinden.
 • beoordelingen: Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een gast van beoordeling na uw verblijf te schrijven. Dit kan helpen andere klanten kiezen voor een plek om te verblijven die hen het beste past.
 • Accountbeheer: Wij bieden u een gebruikersaccount faciliteit op onze website. We gebruiken de informatie die u ons om dit te beheren, zodat u uw boekingen te beheren, te profiteren van speciale aanbiedingen, maken toekomstige reserveringen eenvoudiger en beheren van uw persoonlijke instellingen. persoonlijke instellingen Managing stelt u in staat om te blijven en te delen lijsten, foto’s delen, zie eigenschappen die u eerder heeft gezocht, en zie andere informatie die u heeft verstrekt over accommodaties en bestemmingen. Ook kunt u alle beoordelingen u over plekken waar je in bleef ingediend te zien. Als je wilt, kun je bepaalde informatie in uw user account te delen door het creëren van een openbaar profiel dat is gekoppeld aan ofwel uw eigen voornaam of een scherm naam van uw keuze. Het type informatie dat je kunt delen op dit platform omvat uw foto, de namen van plaatsen die u heeft verbleven, uw lijsten,
 • Marketing activiteiten: Wij uw gegevens ook gebruiken voor marketing-activiteiten, zoals toegestaan ​​door de wet. Bijvoorbeeld:
  • Wanneer u een reservering te maken met ons of het opzetten van een gebruikersaccount, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u nieuws te sturen over soortgelijke reisgerelateerde producten en diensten. Ook sturen we onze klanten regelmatig nieuwsbrieven via e-mail. U kunt kiezen uit, of afmelden, van marketing communicatie op elk gewenst moment.
  • Op basis van de informatie die u met ons deelt, kunnen individuele aanbiedingen te doen die worden getoond op onze website, in mobiele apps of op websites van derden, met inbegrip van sociale media sites.
  • Als we geloven dat een bepaald aanbod voor u van belang kunnen zijn, kunnen wij besluiten om contact met u via de telefoon te maken.
 • andere mededelingen: Er kunnen andere momenten waarop we in contact via e-mail, per post, per telefoon of per sms u, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Er zou een aantal redenen hiervoor zijn:
  • Het kan nodig zijn om te reageren op en te behandelen aanvragen die u hebt gemaakt.
  • Als u een reservering niet online hebben afgerond, kunnen wij u e-mail een herinnering om verder te gaan met uw reservering. Wij zijn van mening dat deze extra service is handig voor u, want het stelt u in staat om door te gaan met een reservering zonder opnieuw zoeken naar de service-items of in alle details van de reservering van de grond af te vullen.
  • Wanneer u onze diensten te gebruiken, kunnen wij u een vragenlijst sturen of nodigen u uit om een ​​review over uw ervaringen met ons te bieden.
  • We sturen je mogelijk ook ander materiaal met betrekking tot uw reservering, zoals hoe om ons te contacteren indien u hulp nodig hebt terwijl u weg bent, of een samenvatting van de vorige reserveringen kunt met ons maakte.
 • Marktonderzoek: We kunnen soms vragen onze klanten om deel te nemen aan marktonderzoeken. Eventuele aanvullende persoonlijke gegevens die u ons geeft in het kader van de markt onderzoek zal alleen worden gebruikt met uw toestemming.
 • Fraudedetectie en preventie: Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor de opsporing en preventie van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening: Tot slot, maken we gebruik van persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren, verbetering van de gebruikerservaring en de functionaliteit en kwaliteit van onze online travel services te verbeteren.
 • GDPR 2018Gewoon een kort bericht dat onze compliance en uw toestemming (zal uitleggenlees hier meer )
  • Toestemming: Door te klikken ok op ons privacybeleid, gaat u akkoord met onze data-beleid
  • e-mails:
   • We hebben niet uw e-mail gegevens te verzamelen, ze worden niet opgeslagen op onze website of database.
   • Wanneer u de informatie die u in ons contact formulier invullen, u hebt ingestemd met die gegevens worden verzonden en om onze privacy en data-beleid.
   • Gelieve geen gevoelige informatie zet in het contact e-mail formulier, zoals sofi-nummer, geboortedatum, creditcardinformatie etc. Deze verdere beschermt u alleen.
   • We gebruiken alleen de informatie die u samengesteld in uw e-mail om uw vragen te beantwoorden of u helpen met het boeken procedures.
   • De e-mails worden verstuurd versleuteld via smtp van onze website host (1und1.de) naar onze Google gmail account, Google en 1und1 zijn een third-party service en we hebben geen controle over hun servers of GDPR compliance.
   • We do not share your email information outside of our office, they are stored on a secure computer and premises, our internal network is not accessible from outside access.
   • We do not delete your emails, for legal and liability purposes we must be able to prove all of our correspondence with you.
   • If we are notified by our third party email service (Google) or our webhost (1und1) that a breach has occurred on their systems, we will post a blog about it breech so that you can contact those companies.
  • Newsletter signups: are controlled by Mailchimp a third party service, you can opt out of email subscriptions at anytime, at which point mailchimp deletes your data, as we are sure they are working to be GDPR compliant.
  • Booking information:  We do not store your booking data except for you email address, name, contact information, booking information.  Payment information is not stored.  We use a third party service that handles the booking transaction.  When we have implemented the booking system, we will note our booking system provider for compliance.
  • Sales:  At this time we do not sell anything on our website, so there is no data captured.  If and when we decide to sell products, we will update our privacy policy here regarding data.
  • Accessing your data: We do not allow users to create accounts on our website at this time. If and when we do, then we would provide a mechanism for you to view can view your booking history at anytime by logging in to your account.  For GDPR compliance we will allow the user to delete the account, which will delete all user booking data, that is legally obligated for deletion.  We would keep minimal information needed for tax purposes proof of booking and/or legal purposes proof of booking.
  • Third Party:
   • Search analytics: We cannot control third party information. Please see our Terms and conditions page and Impress page for more information. We use Google and other Analytics to help us in search ranks.  The data these companies capture for example, IP address, country, type of browser, operating system type is stored on their systems.  We only access their systems to see statistics. See our Google Ad-Sense policy below.
   • We do not share any of your information with third parties, and even if we wanted to we would first require your consent.
   • We use plugins for our website to function. We do not install plugins that track your data, or stores it, they are only for functionality.
   • Social media plugins may allow you to like or share information on your social media account, when you use those functionalities, you are consenting to share our post with your social media account.
  • Data collection:
   • For the security of our website, we use plugins such as wordfence, securi, askimat, spambee, cloudflare, bulletproof security, sheild security and various other plugins to protect our website and data from spam, malware, DNS attacks, and brute force attempts. These plugins track IP addresses that are not connected to any of your other data, which is compared to online blacklisted IPs to block further attacks on our website.  Because it only tracks the IP address (and date and time) we do not know which person this was connected to. We cannot delete those IP addresses for security purposes.  We can use a third-party online IP address lookup to determine which area or network the IP address came from, but we don’t see any other information, for example whois or location finder, so we can report offenders to ISPs or the authorities when needed.
  • Other GDPR requirements:   We are working with technologies to ensure this website is complaint by GDPR deadlines in mid year 2018. For more information please visit gdpr-info.eu.  Our website framework is built by WordPress and they are working on becoming GDPR complaint. More GDPR policies will be posted on this page as needed.  Our security notice is published here

 

How do we use social media?

We use social media to promote our services partners’ properties and to promote, improve and facilitate our own services website. For example, we integrated social media plugins into the OUR BUSINESS website. So when you click on one of the buttons and register with your social media account, information is shared with your social media provider, and possibly presented on your social media profile to be shared with others in your network.

In addition to implementing these buttons, OUR BUSINESS uses social media by maintaining accounts on several social media sites and by offering social apps. These social media services may allow you to share information with OUR BUSINESS. When you register with a social media app, you’ll be told which information will be shared with OUR BUSINESS. The information you choose to share with us may include the basic information that’s already available in your social media profile, email address, status updates and your friends list. This information is necessary to create a unique user experience either in the app itself or on our website. It facilitates things like personalizing our website to suit your needs, connecting you with your friends on travel destinations and analyzing and enhancing our travel-related services.

We may also enable you to sign in to OUR BUSINESS services with your social media accounts. Your social media provider will be able to tell you more about how they use and process your data in such cases.

 

How does OUR BUSINESS share your data with third parties?

In certain circumstances, we may share your personal data with third parties.

 • The accommodation you booked: In order to complete your reservation, we need to transfer relevant reservation details to the services (hotels/rentals/cars/cruises/tours/activities) you booked with. This may include information like your name, contact and payment details, the names of guests traveling with you and any preferences you specified when making a booking.
 • OUR BUSINESS office: In order to support you during the reservation process and throughout your stay, your details may be shared with subsidiaries of the OUR BUSINESS corporate family. To find out more about the OUR BUSINESS corporate family, visit our about page. Your information might also be shared with other members of the OUR BUSINESS group (for example: Skyscanner, ALSA Bus, Booking.com and Kayak.com) for analysis to provide you with travel-related offers that may be of interest to you and to offer you customized service. If we feel we have a valid offer for you, we will send you an email with the offer or coupon.
 • Third-party service providers: We may use third-party service providers to process your personal information on our behalf for the purposes specified above. For example, we may use service providers to send the reservation information on our behalf to the service item you just booked, or we may instruct third parties to contact you (for example the hotel you asked us to book for you). When a reservation requires it, we may also work with third-party payment service providers to facilitate payment or payment guarantees. We also work with third-party advertisement networks to market our accommodation and services on other platforms, or involve third-party providers for analytical purposes. These third parties involved in any of these services will be bound by confidentiality agreements and will not be allowed to use your personal information for any purposes other than those specified above.
 • Competent authorities: We work with partner websites around the world to distribute the service items listed on our website and mobile apps (Hotels/Rentals/Cars/Cruises/Tour/Activities). When you make a reservation on one of these business partners’ websites, certain personal information that you give them may be shared with us. Similarly, we may share information with this business partner, for example, as part of the administration of your account, in order to manage your reservation, so that they can address queries related to your reservation and for marketing purposes. In this context, your information is governed by the privacy policies of these business partners.
 • Business partners: We work with business partners around the world to distribute or advertise services and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customized advertisement on our website – or we are advertising on theirs. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data that you give them will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested by you. When you make a reservation on a business partners’ website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

 

How does OUR BUSINESS use mobile devices?

Most customers browse our website through their mobile phone or tablet.  We use a mobile app, to answer emails or for booking purposes.

 

How does OUR BUSINESS use guest reviews and other destination-related information you share with us?

After your use any service booked through us, you’ll be invited to submit a guest review, which may ask for information about the service item, the surrounding areas, and the destination. If you don’t want your name to show with your review, you can use your screen name (which you can choose in your user account) or it can be displayed anonymously. By completing a guest review, you’re agreeing that it can be displayed (as further described in our Terms and Conditions) on, for example, the relevant service information page on our websites, in our mobile apps, in our social media accounts and in social apps, or on the website of the relevant property or on our business partner’s website, to inform other OUR BUSINESS partners about the quality of the service item you used.

If you indicate that a guest review was helpful – or not helpful – we will aggregate this with feedback from other customers in order to sort and prioritize guest reviews. We may use the information in your lists or in other destination-related information you share with us in an anonymous format to help other customers find the right destination.

 

Security

What security procedures does OUR BUSINESS put in place to safeguard your personal data?

In accordance with European data protection laws, we observe reasonable procedures to prevent unauthorized access and the misuse of personal information.

We use appropriate business systems and procedures to protect and safeguard the personal information you give us. We also use security procedures and technical and physical restrictions for accessing and using the personal information on our servers. Only authorized personnel are permitted to access personal information in the course of their work.

 

Children

The services offered by OUR BUSINESS are not directed at children under 18 years old. The use of any of our services is only allowed with the valid consent of a parent or a guardian. If we receive information from a child under 18 years old, we reserve the right to delete it.

Contact possibility via the website

How can you control the personal data you have given to OUR BUSINESS?

The website of our business contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties. We may need to retain certain information, for example, for legal or administrative purposes, such as record keeping or to detect fraudulent activities. You can delete your user account at any time by signing into your account on the OUR BUSINESS website and choosing to remove your account which will delete all your data.

If you send us via the contact form requests your information from the inquiry form including you specify where contact details are stored for processing the request and in the case of follow-up questions with us. This data will not be disclosed without your consent on.

 

Who is responsible for the processing of personal data on the OUR BUSINESS website and apps?

OUR BUSINESS controls the processing of personal data on its websites. OUR BUSINESS is crafted by ACT Events Planner, a private limited liability company, incorporated under the laws and has its online offices in Spain. If you have any suggestions or comments about this privacy notice, please send an email to us.

Last updated, 25, April 2018

 

General Privacy Policies

Contact possibility via the website

The website of Our Business contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

Server log files

The provider of the pages (for security purposes) automatically collects and stores information in so-called server log files, which automatically transmitted by your browser. These are:

 • Browser type and version
 • Operating system
 • referrer URL
 • Host name of accessing computer
 • Time of server request

 

These data are not specific persons. A compilation of this data with other data sources is not made. We reserve the right to consider this data later when we become aware of concrete evidence of illegal use.

 

Newsletter data

Subscription to our newsletters

On the website of our website, users are given the opportunity to subscribe to our enterprise’s newsletter through our Mailchimp partner. The input mask used for this purpose determines what personal data are transmitted, as well as when the newsletter is ordered from the controller.

We inform our customers and business partners regularly by means of a newsletter about enterprise offers. The enterprise’s newsletter may only be received by the data subject if (1) the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject registers for the newsletter shipping. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address registered by a data subject for the first time for newsletter shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to prove whether the owner of the e-mail address as the data subject is authorized to receive the newsletter.

During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

The personal data collected as part of a registration for the newsletter will only be used to send our newsletter. In addition, subscribers to the newsletter may be informed by e-mail, as long as this is necessary for the operation of the newsletter service or a registration in question, as this could be the case in the event of modifications to the newsletter offer, or in the event of a change in technical circumstances. There will be no transfer of personal data collected by the newsletter service to third parties. The subscription to our newsletter may be terminated by the data subject at any time. The consent to the storage of personal data, which the data subject has given for shipping the newsletter, may be revoked at any time. For the purpose of revocation of consent, a corresponding link is found in each newsletter. It is also possible to unsubscribe from the newsletter at any time directly on the website of the controller, or to communicate this to the controller in a different way.

Newsletter-Tracking

The newsletter of Our Business  contains so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which are sent in HTML format to enable log file recording and analysis. This allows a statistical analysis of the success or failure of online marketing campaigns. Based on the embedded tracking pixel, Our Business  may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the newsletters are stored and analyzed by the controller in order to optimize the shipping of the newsletter, as well as to adapt the content of future newsletters even better to the interests of the data subject. These personal data will not be passed on to third parties. Data subjects are at any time entitled to revoke the respective separate declaration of consent issued by means of the double-opt-in procedure. After a revocation, these personal data will be deleted by the controller. Our Business  automatically regards a withdrawal from the receipt of the newsletter as a revocation.

Comments function in the blog on the website

Our Business offers users the possibility to leave individual comments on individual blog contributions on a blog, which is on the website of the controller. A blog is a web-based, publicly-accessible portal, through which one or more people called bloggers or web-bloggers may post articles or write down thoughts in so-called blogposts. Blogposts may usually be commented by third parties.

If a data subject leaves a comment on the blog published on this website, the comments made by the data subject are also stored and published, as well as information on the date of the commentary and on the user’s (pseudonym) chosen by the data subject. In addition, the IP address assigned by the Internet service provider (ISP) to the data subject is also logged. This storage of the IP address takes place for security reasons, and in case the data subject violates the rights of third parties, or posts illegal content through a given comment. The storage of these personal data is, therefore, in the own interest of the data controller, so that he can exculpate in the event of an infringement. This collected personal data will not be passed to third parties, unless such a transfer is required by law or serves the aim of the defense of the data controller.

Subscription to comments in the blog on the website

The comments made in the blog of Our Business may be subscribed to by third parties. In particular, there is the possibility that a commenter subscribes to the comments following his comments on a particular blog post.

If a data subject decides to subscribe to the option, the controller will send an automatic confirmation e-mail to check the double opt-in procedure as to whether the owner of the specified e-mail address decided in favor of this option. The option to subscribe to comments may be terminated at any time.

Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

Rights of the data subject

 1. a) Right of confirmation

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. b) Right of access

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

 • the purposes of the processing;
 • the categories of personal data concerned;
 • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
 • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
 • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
 • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. c) Right to rectification

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 1. d) Right to erasure (Right to be forgotten)

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

 • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
 • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
 • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
 • The personal data have been unlawfully processed.
 • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
 • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by Our Business , he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of the Adventure Tours shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of Our Business will arrange the necessary measures in individual cases.

 1. e) Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
 • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
 • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims.
 • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by Our Business , he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of Our Business will arrange the restriction of the processing.

 1. f) Right to data portability

Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of Our Business .

 1. g) Right to object

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

Our Business shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

If Our Business processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to Our Business to the processing for direct marketing purposes, Our Business will no longer process the personal data for these purposes.

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by Our Business for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of Our Business . In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 1. h) Automated individual decision-making, including profiling

Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorized by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.

If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, Our Business shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of Our Business .

 1. i) Right to withdraw data protection consent

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of Our Business .

 

Data protection for applications and the application procedures

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

Opposition to data collection

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the link below. It will set an opt-out cookie, which prevents the recording of your data on subsequent visits to this site: Disable Google Analytics

Data protection provisions about the application and use of Google AdSense

On this website, the controller has integrated Google AdSense. Google AdSense is an online service which allows the placement of advertising on third-party sites. Google AdSense is based on an algorithm that selects advertisements displayed on third-party sites to match with the content of the respective third-party site. Google AdSense allows an interest-based targeting of the Internet user, which is implemented by means of generating individual user profiles.

The operating company of Google’s AdSense component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

The purpose of Google’s AdSense component is the integration of advertisements on our website. Google AdSense places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Alphabet Inc. is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google AdSense component is integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google AdSense component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Alphabet Inc. During the course of this technical procedure, the enterprise Alphabet Inc. gains knowledge of personal data, such as the IP address of the data subject, which serves Alphabet Inc., inter alia, to understand the origin of visitors and clicks and subsequently create commission settlements.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Alphabet Inc. from setting a cookie on the information technology system of the data subject. Additionally, cookies already in use by Alphabet Inc. may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

Furthermore, Google AdSense also uses so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic that is embedded in web pages to enable a log file recording and a log file analysis through which a statistical analysis may be performed. Based on the embedded tracking pixels, Alphabet Inc. is able to determine if and when a website was opened by a data subject, and which links were clicked on by the data subject. Tracking pixels serve, inter alia, to analyze the flow of visitors on a website.

Through Google AdSense, personal data and information—which also includes the IP address, and is necessary for the collection and accounting of the displayed advertisements—is transmitted to Alphabet Inc. in the United States of America. These personal data will be stored and processed in the United States of America. The Alphabet Inc. may disclose the collected personal data through this technical procedure to third parties.

Google AdSense is further explained under the following link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application “_gat. _anonymizeIp”. By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

 

Browser plugin

You may refuse the use of cookies by adjusting your browser software; however, we point out that you may not all features of this site will be fully, if appropriate, in this case use. You can also prevent the data generated by the cookie and related to your use of the website (incl. Your IP address) to Google and the processing of these data by Google, by downloading the browser plug-in available at the following link and install:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the “Like” button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

 

Privacy policy for the use of Facebook plugins (Like-button)

On our pages, plugins of the social network Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integrated. The Facebook plugin, you agree to the Facebook logo or the “Like Button” ( “Like”) on our side. An overview of the Facebook plugins here:http://developers.facebook.com/docs/plugins/,

 

If you visit our sites, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin. Facebook receives the information that you have visited with your IP address, our. If you click on the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our pages on your Facebook profile. This allows Facebook to assign your visit to our site to your user account. We point out that we as providers of the sites no knowledge of the content of the transmitted data and use them through Facebook. For more information, see the privacy policy of Facebookhttp://de-de.facebook.com/policy.php,

If you do not wish that Facebook can assign to visit our pages to your Facebook account, you log out of your Facebook account.

 

Data protection provisions about the application and use of Google+

On this website, the controller has integrated the Google+ button as a component. Google+ is a so-called social network. A social network is a social meeting place on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Google+ allows users of the social network to include the creation of private profiles, upload photos and network through friend requests.

The operating company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller and on which a Google+ button has been integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically downloads a display of the corresponding Google+ button of Google through the respective Google+ button component. During the course of this technical procedure, Google is made aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. More detailed information about Google+ is available under https://developers.google.com/+/.

If the data subject is logged in at the same time to Google+, Google recognizes with each call-up to our website by the data subject and for the entire duration of his or her stay on our Internet site, which specific sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. This information is collected through the Google+ button and Google matches this with the respective Google+ account associated with the data subject.

If the data subject clicks on the Google+ button integrated on our website and thus gives a Google+ 1 recommendation, then Google assigns this information to the personal Google+ user account of the data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 1 recommendation of the data subject, making it publicly available in accordance with the terms and conditions accepted by the data subject in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendation given by the data subject on this website together with other personal data, such as the Google+ account name used by the data subject and the stored photo, is stored and processed on other Google services, such as search-engine results of the Google search engine, the Google account of the data subject or in other places, e.g. on Internet pages, or in relation to advertisements. Google is also able to link the visit to this website with other personal data stored on Google. Google further records this personal information with the purpose of improving or optimizing the various Google services.

Through the Google+ button, Google receives information that the data subject visited our website, if the data subject at the time of the call-up to our website is logged in to Google+. This occurs regardless of whether the data subject clicks or doesn’t click on the Google+ button.

If the data subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she may prevent such transmission by logging out of his Google+ account before calling up our website.

Further information and the data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. More references from Google about the Google+ 1 button may be obtained under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Data protection provisions about the application and use of Google-AdWords

On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad on Google’s search results only then displayed, when the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

The operating company of Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google and an insertion of third-party advertising on our website.

If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website. Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above, by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition, a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other software programs.

The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google. Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/settings/ads and set the desired settings.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Data protection provisions about the application and use of Instagram

On this website, the controller has integrated components of the service Instagram. Instagram is a service that may be qualified as an audiovisual platform, which allows users to share photos and videos, as well as disseminate such data in other social networks.

The operating company of the services offered by Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which an Instagram component (Insta button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding Instagram component of Instagram. During the course of this technical procedure, Instagram becomes aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Instagram, Instagram detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Instagram component and is associated with the respective Instagram account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Instagram buttons integrated on our website, then Instagram matches this information with the personal Instagram user account of the data subject and stores the personal data.

Instagram receives information via the Instagram component that the data subject has visited our website provided that the data subject is logged in at Instagram at the time of the call to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Instagram button or not. If such a transmission of information to Instagram is not desirable for the data subject, then he or she can prevent this by logging off from their Instagram account before a call-up to our website is made.

Further information and the applicable data protection provisions of Instagram may be retrieved under https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Data protection provisions about the application and use of Pinterest

On this website, the controller has integrated components of Pinterest Inc. Pinterest is a so-called social network. A social network is an Internet social meeting place, an online community that allows users to communicate and interact with each other in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or allow the Internet community to provide personal or company-related information. Pinterest enables the users of the social network to publish, inter alia, picture collections and individual pictures as well as descriptions on virtual pinboards (so-called pins), which can then be shared by other user’s (so-called re-pins) or commented on.

The operating company of Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Pinterest component (Pinterest plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically prompted to download through the respective Pinterest component a display of the corresponding Pinterest component. Further information on Pinterest is available under https://pinterest.com/. During the course of this technical procedure, Pinterest gains knowledge of what specific sub-page of our website is visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Pinterest, Pinterest detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Pinterest component and associated with the respective Pinterest account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Pinterest buttons, integrated on our website, then Pinterest assigns this information to the personal Pinterest user account of the data subject and stores the personal data.

Pinterest receives information via the Pinterest component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at Pinterest at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Pinterest component or not. If such a transmission of information to Pinterest is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Pinterest account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Pinterest, which is available under https://about.pinterest.com/privacy-policy, provides information on the collection, processing and use of personal data by Pinterest.

 

Privacy Policy for use of SoundCloud

On our pages, plugins of the social network SoundCloud (Soundcloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, United Kingdom.) Be integrated. The SoundCloud plugin you can see on the Soundcloud logo on the affected side.

If you visit our sites, a direct connection between your browser and the SoundCloud server is produced by activating the plugin. SoundCloud receives the information that you have visited with your IP address, our. If you click the “Like” button or “share” button while you are logged into your SoundCloud- user account, you can link the content of our pages with your Soundcloud profile and / or share. This allows SoundCloud assign your account to visit our site. We point out that we as providers of the sites no knowledge of the content of the data and their use by SoundCloud

receive. For more information, see the privacy policy of SoundCloudhttps://soundcloud.com/pages/privacy

If you do not want your SoundCloud assign visiting our pages to your SoundCloud account, please log out of your SoundCloud account from before enabling contents of SoundCloud plugins.

 

Data protection provisions about the application and use of Tumblr

On this website, the controller has integrated components of Tumblr. Tumblr is a platform that allows users to create and run a blog. A blog is a web-based, generally publicly-accessible portal on which one or more people called bloggers or web bloggers may post articles or write down thoughts in so-called blogposts. For example, in a Tumblr blog the user can publish text, images, links, and videos, and spread them in the digital space. Furthermore, Tumblr users may import content from other websites into their own blog.

The operating company of Tumblr is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES.

Through each call to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Tumblr component (Tumblr button) has been integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject causes automatically the download of a display of the corresponding Tumblr component of Tumblr. Learn more about the Tumblr-buttons that are available under https://www.tumblr.com/buttons. During the course of this technical procedure, Tumblr becomes aware of what concrete sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Tumblr component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and to increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at Tumblr, Tumblr detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Tumblr component and associated with the respective Tumblr account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Tumblr buttons, integrated on our website, then Tumblr assigns this information to the personal Tumblr user account of the data subject and stores the personal data.

Tumblr receives information via the Tumblr component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at Tumblr at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Tumblr component or not. If such a transfer of information to Tumblr is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Tumblr account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Tumblr may be accessed under https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

Data protection provisions about the application and use of Twitter

On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 140 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user’s tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

The operating company of Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

Data protection provisions about the application and use of YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube’s data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

 

Google Maps

On our website we use plug-ins of the map service Google Maps. This is a quote from Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043.

 

What data such a plugin, can not be influenced by us. Similarly, we have no control over how the data from Google are used. It is assumed that at least the IP address and information about the used devices are detected and used as is possible that an attempt of ISSUU to store cookies on the used devices. Google can be informed about visiting certain sites on the Internet. Users who are simultaneously signed in to Google may be identified by Google. For information on the resulting data and their use please see the privacy policies of Google, the Underhttps://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/can view.

 

Privacy Policy for use of Vimeo

We use for the integration of videos including the provider Vimeo. Vimeo is operated by Vimeo, LLC, headquartered in 555 West 18th Street, New York, New York 10,011th

 

On some of our websites we use plugins of the provider Vimeo. When you call the provided with such a plugin provided Internet pages of our website – for example, our library – a connection is made to the Vimeo servers and thereby represented the plugin. In this way, is transmitted to the Vimeo server which of our web sites you have visited. Are you are logged in as a member of Vimeo, Vimeo assigns this information to your personal account. When using the plugin such as clicking the Start button of a video, this information is also assigned to your account. You can prevent this assignment, by logging out before using our website from their Vimeo account and delete the related cookies from Vimeo.

 

For more information on data processing and privacy policy by Vimeo under https://vimeo.com/privacy ,

 

Privacy Policy for use of Flickr

On our website we use plugins of the photo service Flickr. This is an offer of Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA.

 

What data such a plugin, can not be influenced by us. Similarly, we have no control over how the data is used by Flickr. It is assumed that at least the IP address and information about the used devices are detected and used as is possible that an attempt is made from Flickr to store cookies on the used devices. Flickr can be informed about visiting certain sites on the Internet. Users who are simultaneously logged into Flickr, can be identified by Flickr. For information on the resulting data and their use please see the privacy policies of Flickr that you underhttps://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html can view.

Data protection provisions about the application and use of Jetpack for WordPress

On this website, the controller has integrated Jetpack. Jetpack is a WordPress plug-in, which provides additional features to the operator of a website based on WordPress. Jetpack allows the Internet site operator, inter alia, an overview of the visitors of the site. By displaying related posts and publications, or the ability to share content on the page, it is also possible to increase visitor numbers. In addition, security features are integrated into Jetpack, so a Jetpack-using site is better protected against brute-force attacks. Jetpack also optimizes and accelerates the loading of images on the website.

The operating company of Jetpack Plug-Ins for WordPress is the Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. The operating enterprise uses the tracking technology created by Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Jetpack sets a cookie on the information technology system used by the data subject. The definition of cookies is explained above. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Jetpack component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to submit data through the Jetpack component for analysis purposes to Automattic. During the course of this technical procedure Automattic receives data that is used to create an overview of website visits. The data obtained in this way serves the analysis of the behaviour of the data subject, which has access to the Internet page of the controller and is analyzed with the aim to optimize the website. The data collected through the Jetpack component is not used to identify the data subject without a prior obtaining of a separate express consent of the data subject. The data comes also to the notice of Quantcast. Quantcast uses the data for the same purposes as Automattic.

The data subject can, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Automattic/Quantcast from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Automattic/Quantcast may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data relating to a use of this Internet site that are generated by the Jetpack cookie as well as the processing of these data by Automattic/Quantcast and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must press the ‘opt-out’ button under the link https://www.quantcast.com/opt-out/ which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie set with this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the cookies are deleted on the system of the data subject, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of Automattic may be accessed under https://automattic.com/privacy/. The applicable data protection provisions of Quantcast can be accessed under https://www.quantcast.com/privacy/.

 

 

SSL encryption

This site uses security reasons and to protect the transmission of sensitive content, such as the requests that you send to us as a site owner, an SSL encryption. An encrypted connection, you recognize the fact that the browser address bar by “http: //” in

“Https: //” changes and the padlock icon in your browser bar.

If SSL encryption is enabled, the data that you provide to us can not be read by third parties.

 

 

Payment Method: Data protection provisions about the use of PayPal as a payment processor

On this website, the controller has integrated components of PayPal. PayPal is an online payment service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or business accounts. PayPal is also able to process virtual payments through credit cards when a user does not have a PayPal account. A PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online payments to third parties or to receive payments. PayPal also accepts trustee functions and offers buyer protection services.

The European operating company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

If the data subject chooses “PayPal” as the payment option in the online shop during the ordering process, we automatically transmit the data of the data subject to PayPal. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required for payment processing.

The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order.

The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to PayPal, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given. The personal data exchanged between PayPal and the controller for the processing of the data will be transmitted by PayPal to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

PayPal will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.

The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from PayPal. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protection provisions of PayPal may be retrieved under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

Access, cancellation, revocation

You always have the right to free information about your stored personal data, its origin and destination and the purpose of the data processing and the right to correct, block or delete this data. On this and on other issues relating to personal data, you can at any time using the information contained in the imprint address contact us.

 

Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officersthat was developed in cooperation with RC GmbH, which sells used notebooks and theMedia Law Lawyersfrom WBS-LAW.

 

Secondary Data Protection Officers

Source: https://www.e-recht24.de

Source:Pattern Privacy Policy anwalt.de

 

 

[/vc_row]

 

 

 

Spread the love

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en privacybeleid. more information

Deze website of haar externe tools maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, raadpleegt u het cookiebeleid. Door deze banner te sluiten, door deze pagina te scrollen, op een link te klikken of op een andere manier door te gaan met browser, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en ons privacybeleid.