Gebruiksvoorwaarden

Deze post is ook beschikbaar in: en de

[Vc_row]

Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website.

Wettelijke bepalingen websites van Funduro Tours / ACT Events Planner SL

Dit zijn de voorwaarden, alle beheerd door Funduro Tours webpagina’s, in het bijzonder www.fundurotours.de.

Algemeen

Exploitant van deze website is de Funduro Tours. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als u de website of gebieden van het van andere webpagina’s van gebruik.

Inhoud

De inhoud van deze website zijn gemaakt met grote zorg. Echter, de Funduro Tours niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Beschikbaarheid

De Funduro Tours zal zich inspannen om de onderbreking van de dienstverlening mogelijk om het schema aan te bieden. Zelfs met grote zorg downtime kan niet worden uitgesloten. Zij behoudt zich het recht te wijzigen of op te schorten dienst op elk moment. Voor onderbroken of anderszins invloed op de Funduro Tours aanvaardt geen verantwoordelijkheid.

acceptable use

Deze website kan alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (1) Bekijk deze website, (2) Het controleren van informatie over aankomst- en vertrektijden, (3) het maken van wettige boekingen en reserveringen en (4) het gebruik van andere functies, die ter beschikking worden gesteld op deze website.

Elk ander gebruik van deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Funduro Tours is verboden.

De reproductie, aanpassing, distributie, communicatie met het publiek of enige andere vorm van gebruik van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden is verboden. Ook verboden is het gebruik van geautomatiseerde systemen of geautomatiseerde software om de inhoud van deze website te halen. Ook wordt elke toegang tot de inhoud van de website is verboden, die niet plaatsvindt via de gebruikersinterface van de website.

Ze zijn zich te onthouden van alle acties die kunnen interfereren met de functie van de website. Dit geldt ook voor degenen die een buitensporige of onredelijke last van de website infrastructuur kan hebben.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, de Funduro Tours behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te ontzeggen op elk moment als het in strijd is met de gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, met name de database, handelsmerk, design en andere rechten van bescherming van intellectuele eigendom (evenals de organisatie en de lay-out van de website) zijn eigendom van Funduro Tours of haar licentiegevers. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, kunt u de inhoud van de website of de onderliggende software code in zijn geheel of gedeeltelijk, te bewerken kopiëren, te verspreiden, te spelen of te gebruiken in een andere vorm.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. De Funduro Tours controleert maandelijks de externe tevreden met de eerste koppeling of een eventuele civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid door hem heen, maar ze heeft niet de inhoud op veranderingen. Daarom is de Funduro Tours aanvaardt geen verantwoordelijkheid of maakt Funduro Tours deze websites en de inhoud daarvan voor de inhoud van externe websites. Als ze erachter komt of wordt geïnformeerd door anderen die de concrete inhoud waarop zij een link heeft verstrekt met zich meebrengt civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal het de koppeling te verwijderen. Als de link wordt gemaakt zonder toestemming, door middel van deep-linking, inbedding, back-linking, hotlinks, omleidingen naar andere websites, of met foto’s, advertenties, malware, zal Funduro Tours verwijderen, via derden security plugins, of handmatig.

Elke verwijzing naar andere websites, diensten, bedrijven houdt geen goedkeuring of garantie van hun diensten. Informatie en prijzen van hun producten en diensten worden geleverd en bijgewerkt door hen.

Deep-linking“, ‘Inbedden’ of het gebruik van analoge technologie is ten strengste verboden, tenzij specifiek schriftelijk toegelaten. Ongeoorloofd gebruik van deze site of het materiaal op deze site kan inbreuk plegen op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of andere wetten. U moet alle auteursrechten behouden en handelsmerken en alle andere eigendomsrechten, die in het materiaal. het gebruik van search materialen op een andere website of in elke omgeving van computers in een netwerk is verboden. U mag een link naar deze site op voorwaarde dat de verbinding tot stand niet state of impliceren onze sponsoring van de andere site en verder op voorwaarde heb je geen van de inhoud van de site te framen of op te nemen in een andere website of andere dienst een van onze intellectuele eigendom.

Funduro Tours is niet verantwoordelijk voor hackers, spammers, die gebruik maken van deep-linking technologieën voor spam negatieve invloed op onze SEO, indien Funduro Tours leert hij heeft verloren ranking met SEO via Google of andere zoeksites, of enige andere gelden, de hackers of spammers worden gemeld aan de Europese Commissie en kan rechtszaak of andere strafrechtelijke gevolgen riskeren.

Afbeeldingen

Afbeelding auteursrechten worden beschermd door het internationaal recht. Alle beelden die niet zijn eigendom van Funduro Tours, zijn duidelijk vermeld op onzeindruk makenpagina. Alle afbeeldingen die copyright veranderingen gebruik, vindt u in onze DMCA takedown verzoek hieronder. Ga naar deze artikelen op basis van eerlijke en het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal onder openbaar of Creative Common CCO die we gebruiken. Voor meer informatie, zie fair-use sectie.

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use

https://pixabay.com/en/service/terms/#usage

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enduro_World_Championship_Extreme_test_2012_Vogels.JPG

https://www.flickr.com/creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Social Media – Commerciële
Het gebruik van mijn foto’s in sociale media (facebook, blogs, twitter, etc.) voor de commerciële organisaties is hetzelfde als “Commercial Use” (boven) en vereist een licentieovereenkomst.

Social Media – personeel
Mensen handelen op persoonlijke titel zijn welkom om mijn foto’s te delen op blogs, webpagina’s en social media-accounts zonder voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat niet alle beelden worden begeleid door een link terug naar www.fundurotours.de. Het niet om een ​​beeld correct attribuut kan resulteren in een bericht takedown aan de webhost, en rechtszaak.

Inbreuk op het auteursrecht Beleid
We hebben de volgende gevoerde beleid ten poging om controle over mijn werk te houden.

Ongeoorloofd niet-commercieel gebruik van mijn auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en tekst zijn afhankelijk van de DMCA takedown verzoeken zonder voorafgaande kennisgeving.

Ongeoorloofde commerciële Inbreuken op mijn auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zal worden behandeld door een gecontracteerde handhaving van het auteursrecht organisatie, en de meeste search inbreuken zullen worden gefactureerd tegen meerdere malen mijn gebruikelijke vergoedingen aan de extra kosten van de behandeling van inbreukprocedures te dekken. Inbreuk facturen zijn niet onderhandelbaar, en niet-betaling van de facturen te schenden, zullen leiden tot juridische stappen wettelijke schade te herstellen zoals beschreven in Titel 17, § 504 van de VS / Duits / Internationaal auteursrecht.

Fair Use

Fair use kan de gebruiker van auteursrechtelijk beschermd werk zonder inbreuk te maken. Volgens Google is het mogelijk om de gebruiker onder de fair use. Het is belangrijk op te merken dat de inhoud kan in een reactie van een claim van auteursrechtschending worden verwijderd. Kan Funduro Tours bepalen auteursrechten? Nee. Funduro Tours is niet in staat om de rechten van eigendom geschillen bemiddelen. Wanneer we een geldige DMCA takedown bericht ontvangen, verwijderen we de inhoud als de wet vereist. Zie voor meer informatie onze DCMA takedown aankondiging sectie.

DCMA takedown verzoeken

We behandelen DMCA verzoeken op een eenvoudige zaak. Bezoek onzeindruk makenpagina, de link naar foto licentie credits. Elk beeld op de website heeft een bestandsnaam. Controleer het beeld dat u wilt claimen in een DCMA verzoek tegen dat bestand, en de link naar de website waar we gekocht of wat toestemming te gebruiken verleend. De link naar de afbeelding pagina, zal u adviseren de aard van het auteursrecht van de image bevat. Wanneer we een verzoek dat verklaart de media wordt geschonden ontvangen, maar we hebben digitale kopieën van de vergunning om in het kader van het gebruik maken Commons of publieke domein, zullen wij u verwijzen naar de website die ons die vergunning verleend. Neem contact op met deed website eerste om het beeld neer te halen, en verklaren dat zij uw auteursrechtelijk beschermd werk. Wanneer het beeld naar beneden wordt genomen, gelieve ons te voorzien van de documentatie van de succesvolle take down en verwijzen naar ons imago bestandsnaam, zodat we kunnen dus verwijderen uit onze website.

Om effectief de krachtens dit onderdeel zijn, moet een kennisgeving van vermeende inbreuk een schriftelijke mededeling die aan de aangewezen agent van een dienstverlener deed omvat Nagenoeg de volgende: (i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk. (Ii) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van zoeken werkt op de site deed. (Iii) Identificatie van het materiaal niet wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of het onderwerp van inbreukmakende activiteit en had moet worden verwijderd of de toegang tot alle die moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren . (Iv) voldoende informatie om de service provider om contact op met de klagende partij mogelijk te maken: zoals aan te pakken, telefoonnummer, en indien beschikbaar, te e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd. (V) een verklaring heeft de klagende partij te goeder trouw bedroeg deed het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet. (Vi) een verklaring heeft de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, heeft de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk. naar e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd. (V) een verklaring heeft de klagende partij te goeder trouw bedroeg deed het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet. (Vi) een verklaring heeft de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, heeft de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk. naar e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd. (V) een verklaring heeft de klagende partij te goeder trouw bedroeg deed het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet. (Vi) een verklaring heeft de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed,

Melding van een auteursrechthebbende of van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht heeft niet voldoet aan de bepalingen in hoofdzaak boven mag niet worden beschouwd als het verstrekken van actuele kennis en het bewustzijn van feiten of omstandigheden van Which inbreukmakende activiteiten duidelijk blijkt. Geef een melding van inbreuk vormen elke keer dat u wilt vermeende inbreuken te melden. Houd er rekening mee hadden we zullen, onder de juiste omstandigheden, te beëindigen de rekening van een lid dat herhaaldelijk berichten inbreukmakend materiaal op het netwerk.

handelsmerken

Funduro Tours is ons handelsmerk. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectivement eigenaars.

Andere Algemene Voorwaarden gaat u akkoord met op deze site:

DOOR DEZE SITE BEZOEKT, BEIDE partijen komen overeen de op deze OVEREENKOMST, EN ERKENT INZICHT IN DE IN VOORWAARDEN.

Deze gebruikersovereenkomst (de “Overeenkomst”) van toepassing op alle producten en diensten die door ons via een van onze eigenschappen, waaronder fundurotours.de / fundurotestcamp.com en eventuele landspecifieke of buitenlandse taalversies daarvan (gezamenlijk de “Network”) , Bovendien, bij het gebruik van bijzondere Netwerkdiensten, zult u worden onderworpen aan alle richtlijnen of regels van toepassing zijn op diensten zoekopdracht heeft kunnen gepost worden van tijd tot tijd. Alle gezochte richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen door verwijzing in deze overeenkomst. Door het gebruik van het netwerk, bent u Vermelding heb je begrijpt en gaat akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u het niet eens met alles wat in deze overeenkomst, dan kunt u het netwerk te gebruiken.

Transacties met adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van, adverteerders gevonden op of via het netwerk, inclusief betaling en levering van verwante goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met het zoeken transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en dergelijke adverteerder. U stemt ermee in hadden we zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade, van welke aard ook als gevolg van een onderzoek transacties of als gevolg van de aanwezigheid van adverteerders in het zoeknetwerk zijn.

registratie

U kunt delen van de websites Funduro Tours / Camp Test toegang heeft registratie vereist door zich een geregistreerd lid en het creëren van een account bij ons. U stemt ermee in verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden of andere identificatie van de rekening welke je kiest en alle activiteiten heeft onder uw account te zijn.

Door zich te registreren op onze websites, gaat u ermee akkoord dat:

(I) van uw account en wachtwoord zijn persoonlijk voor u en mogen niet worden gebruikt door iemand anders om toegang tot deze site;

(Ii) zul je niet alles wat iedereen die geen geregistreerde gebruiker toegang tot elke registratie van de website te krijgen zou helpen te doen; en

(Iii) u zult niet maken registratie accounts met de bedoeling van misbruik maken van de functies van de site, of andere gebruikers; noch zal je proberen om uzelf uit te geven als een andere gebruiker.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte als je bewust te worden enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account-id’s door anderen.

Beëindiging van de inschrijving

Als u niet langer wenst om een ​​geregistreerde account heeft, kunt u uw account beëindigen door het sturen van een e-mail ons. Als u niet langer deze voorwaarden, of eventuele toekomstige wijziging van thesis voorwaarden accepteert, moet u stoppen met het gebruik van deze website. Voortgezet gebruik van deze site geeft aan uw voortdurende aanvaarding van proefschrift voorwaarden.

Indien, om welke reden dan ook, zijn wij van mening dat je niet hebben voldaan aan thesis algemene voorwaarden, kunnen we, naar eigen goeddunken, te annuleren uw toegang tot de registratie gebieden van deze site onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij kunnen uw geregistreerde account beëindigen, naar eigen goeddunken, door te mailen u op het adres dat u hebt geregistreerd met vermelding liet de overeenkomst is beëindigd.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​bij wet, hebben we geen enkele verantwoordelijkheid voor een verklaring in de Funduro Tours Website accepteren. Niets in deze website content is bedoeld voor een bepaald doel of op verzoek van een bepaalde persoon. Ter voorkoming van verwarring, zullen wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van je doet, of niet te doen, om het even wat als gevolg van het bekijken, lezen of luisteren naar de inhoud of een deel ervan. U krijgt toegang tot andere sites via links van thi website. Deze sites zijn niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk enigerlei wijze voor een van de inhoud ervan.

Wij geven geen garanties van welke aard betreft de Funduro Tours of de inhoud. In het bijzonder, garanderen wij niet deden deze website of de inhoud ervan is virusvrij. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen in dit opzicht als we accepteren geen verantwoordelijkheid voor een infectie door een virus of andere verontreiniging of door alles wat destructieve eigenschappen heeft.

Hoewel we ons best doen om een ​​constante, ononderbroken toegang tot deze website te verstrekken, doen we niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of vertraging.

Als u toegang tot deze website uit de Verenigde Staten of Australië, de aanvullende disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door International, Duits en Spaans recht en de partijen het eens zijn met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken scriptie in te dienen, op voorwaarde dat niet het gebruik van deze website wordt beheerst door deze plaatsen en die recht hebben op Toepasselijk recht & jurisdictie voor de gebruikers.

schadeloosstelling

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Je gaat ermee akkoord uitdrukkelijk heeft het gebruik van het netwerk is op eigen risico. Alle materialen, informatie, software, producten en diensten opgenomen in of beschikbaar via het netwerk worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis. Alle geteste materialen, informatie, software, producten en diensten worden geleverd zonder, en Funduro uitstapjes / Test Camp, haar dochtermaatschappijen en licentiehouders hierbij uitdrukkelijk afstand van, enige garanties van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of statutair, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, titel of niet-inbreuk. Funduro Tours / Test Camp, haar dochterondernemingen en licentiegevers niet die warrant deed het netwerk zal functioneren zonder onderbreking, deed het netwerk fout- of defect-vrij, enig onderzoek deden defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd, of deed het netwerk en de server (s) maakte het beschikbare netwerk vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk Of, heb je te verkrijgen van de onderneming, haar dochterondernemingen, licentiegevers of op andere wijze door middel van het gebruik van het netwerk elke aanspraak op garantie te creëren. Verder Funduro uitstapjes / Test Camp, haar dochterondernemingen en licentiegevers garandeert niet deed het gebruik of de resultaten van het gebruik van enig materiaal, informatie, software, producten of diensten op of beschikbaar via het netwerk opgenomen juist, nauwkeurig zal zijn, tijdige of betrouwbaar. licentiegevers of op andere wijze door middel van het gebruik van het netwerk elke aanspraak op garantie te creëren. Verder Funduro uitstapjes / Test Camp, haar dochterondernemingen en licentiegevers garandeert niet deed het gebruik of de resultaten van het gebruik van enig materiaal, informatie, software, producten of diensten die in of via het netwerk beschikbaar zal juist, nauwkeurig, tijdig of betrouwbaar zijn. licentiegevers of op andere wijze door middel van het gebruik van het netwerk elke aanspraak op garantie te creëren. Verder Funduro uitstapjes / Test Camp, haar dochterondernemingen en licentiegevers garandeert niet deed het gebruik of de resultaten van het gebruik van enig materiaal, informatie, software, producten of diensten op of beschikbaar via het netwerk opgenomen juist, nauwkeurig zal zijn, tijdige of betrouwbaar.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Funduro uitstapjes / Test Camp, haar dochterondernemingen of licentiegevers, of enige andere persoon of entiteit die bij het maken of verspreiden van het netwerk zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, ongeacht de oorzaak en onder welke theorie van aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperking, onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid en risicoaansprakelijkheid, contractbreuk of schending van de garantie), heeft het gevolg zijn van het gebruik van of de onmogelijkheid om het netwerk te gebruiken, eventuele wijzigingen in het netwerk of deze overeenkomst, onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, materiaal of gegevens die worden verzonden of ontvangen of niet verzonden of ontvangen, of enige transacties die via het netwerk. Funduro Tours / Test Camp, haar dochtermaatschappijen en licentiegevers, en een andere persoon of entiteit die bij het maken of verspreiden van het netwerk zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor bedreigende, lasterlijke, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een andere partij of een inbreuk op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten. Als u ontevreden bent over het netwerk, of materiaal, informatie, software, producten of diensten die in of via het netwerk beschikbaar zijn, is uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van het netwerk. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als het bedrijf of de toepasselijke derde wist of had moeten weten van de mogelijkheid van een vordering tot schadevergoeding en ondanks het falen van essentiële doel van eventuele beperkte oplossing.

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren Funduro uitstapjes / Test Camp, haar ouders, dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren en medewerkers uit alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip, maar niet beperkt tot, honoraria en kosten van advocaten, die voortkomen uit een schending door u of een gebruiker van uw account van de scriptie voorwaarden of privacy policy of voortvloeiend uit een schending van uw verplichtingen, vertegenwoordiging en garanties onder thesis voorwaarden.

geen verklaring van afstand

Ons onvermogen om afdwingen van enige bepaling van de synthese terms of service mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of rechts van Funduro Tours.

aanvullende disclaimers

Bezoekers van de Funduro Tours / Test Camping het eens deden hun gebruik van de Funduro Tours / Test Camp Site is op eigen eigen risico. De Funduro Tours / Camp Test Site wordt verstrekt “as is” en “zoals beschikbaar”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot: (i) alle garanties Met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of bruikbaarheid van de inhoud van de Funduro Tours / test van de camping; en (ii) alle garanties van de titel, de garantie van niet-inbreuk of garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Funduro Tours / Test Camp heeft dus geen enkele verklaringen en garanties met betrekking tot gelinkte sites en Funduro uitstapjes / Test Camp heeft geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van zoeksites. In sommige gevallen, inhoud die beschikbaar is op de Funduro uitstapjes / Test Camping mag de adviezen en beslissingen van de aanbieders of gebruikers ,: zoals inhoud gebruiker vertegenwoordigen. Funduro Tours / Test Camp en haar relaties niet onderschrijven, noch zullen zij zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige verklaring over de Funduro uitstapjes / Test Camp Site door iemand anders dan geautoriseerde Funduro uitstapjes / medewerkers Test Camp handelen bij het zoeken naar hoedanigheid .dit afwijzing van aansprakelijkheid geldt voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door de Funduro Tours / test Campsite, inclusief, zonder beperking, die schade of letsel ontstaan ​​als gevolg van: (i) enig fout, weglating, verwijdering, of defect aan de inhoud beschikbaar op de Funduro Tours / test van de camping; of (ii) het falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, tekort, vertraging in verrichting of transmissie, computervirus, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging van documenten, informatie of gegevens, Onbevoegde toegang tot, wijziging van, of het gebruik van gegevens, informatie of gegevens, zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, laster, of enige andere oorzaak van actie. Funduro Tours / Test Camp geeft geen garantie of waarborg geen toegang tot de Funduro Tours / Test Camp Site ononderbroken of foutloos free.Applicable wet mag niet het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing

Beperking van aansprakelijkheid

Verlies van goodwill, verlies van klanten, verlies van of schade aan de reputatie, VERLIES VAN KAPITAAL, DOWN TIME KOSTEN, VERLIES onder of in verband met enig ander contract of verlies van uitkeringen of verwachte besparingen; (Ii) indirecte, SPECIALE, PUNITIEVE incidentele of gevolgschade; Of (iii) VERLIES TOE IN STAAT OM fouten, omissies of andere onvolkomenheden op de camping Funduro Tours / Test. De uitsluiting van aansprakelijkheid IN DIT ARTIKEL 17 geldt ook als Funduro uitstapjes / Test Camp IS ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SEARCH VERLIES. WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE Funduro uitstapjes / Test Camp SITE. De uitsluiting van aansprakelijkheid IN DIT ARTIKEL 17 geldt ook als Funduro uitstapjes / Test Camp IS ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SEARCH VERLIES. WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE Funduro uitstapjes / Test Camp SITE.

AANGEZIEN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GEEN uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten VERLIES OP ZOEK NAAR staten of rechtsgebieden LAAT, Funduro uitstapjes / AANSPRAKELIJKHEID Test Camp is beperkt VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET (waardoor MINIMALISEREN AANSPRAKELIJKHEID Funduro uitstapjes / Camp’S test om te ZOVER dat u de laagst bedrag dat toepasselijke recht dit toestaat).

Eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt deed alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op of via het netwerk worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U kunt printen of downloaden van één exemplaar van de materialen of inhoud van het netwerk op één computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat deed zoeken materialen blijven ongewijzigd en worden begeleid door een duidelijk zichtbare kopie van enig auteursrecht of andere eigendomsrechten kennisgeving Verschijnen op zoek naar materialen. Anders kunt u niet publiceren, opnieuw te verzenden, reproduceren of op andere wijze het materiaal of de inhoud te gebruiken. Systematische ophalen van gegevens of andere inhoud van het netwerk te maken of samen te stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons is verboden. Daarnaast, het gebruik van de inhoud of het materiaal voor welk doel dan niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze overeenkomst is verboden. Behalve zoals uitdrukkelijk door ons, gaat u ermee akkoord niet te verkopen, in licentie geven, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van het zoeken naar materiaal of content. Om toestemming zoekende te verkrijgen, neem dan contact met ons op.

Copyright Funduro Tours

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

 

 

Spread the love

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en privacybeleid. more information

Deze website of haar externe tools maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, raadpleegt u het cookiebeleid. Door deze banner te sluiten, door deze pagina te scrollen, op een link te klikken of op een andere manier door te gaan met browser, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, voorwaarden en ons privacybeleid.